تیم مرکـوری

تیم مرکوری در اسفند 1395 به همت جمعی از فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی، شریف، امیرکبیر و تهران شکل گرفت.تمام تلاش این تیم براین اصل استوار است که بتواند تجربه بهتری برای مشتریان بیمه به ارمغان بیاورد.

ceo1

Hamed Kazemi

CEO & Co-Founder

cto

Bardia Javadi

CTO & Co-Founder

marketing

Fateme Vali

Co-Founder & Marketing Manager

Mohsen Rokni

Co-Founder & Lead Mobile Engineer

ai

Fateme Darvishvand

Co-Founder & AI Manager

Hesam Sanei

Product Designer

pmanager

Zeinab Soltani

Product Manager

ios

Fateme Mohammadi

Ios Developer

bach_end

Mohammad Sadegh Foroughi

Full-Stack Web developer

android

Mohammad Reza Dakhili

Android Developer

Mahdi Zarinkolah

Front-End Developer

Hamed Ranaei

AI And Back-End Developer

021-28428584

دانلود اپلیکیشن

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hermessharif.mercuryapp
https://anardoni.com/ios/app/8nDVGjPXv

شبکه های اجتماعی

021-28428584

دانلود اپلیکیشن

شبکه های اجتماعی