Responsive image

مرکـوری

ارائه دهنده بیمه بدنه هوشمند و کوتاه مدت خودرو

ارزان‌تـر از همیـشه

وقتی دیگر لازم نباشد بیمه بدنه را سالیانه بخرید و فقط زمانی که واقعا به بیمه بدنه نیاز دارید بابت آن هزینه کنید می‌توانید ارزان‌تر از همیشه بیمه بدنه داشته باشید.

حتی بــرای یـک سفر

در این اپلیکیشن شما در ابتدای سفر حق بیمه متناسب با مسیر خود را پرداخت می‌کنید و تا انتهای سفر می‌توانید از آن استفاده کنید.

بـدون بازدیـد حضـوری

با تلفن همراهتان بدون مراجعه حضوری خودرو خود را بیمه کنید. صدور بیمه‌نامه فقط با ارسال تصاویر خودرو از طریق اپلیکیشن به کارشناس مجازی صورت می‌گیرد.

تـنهــا بــرای شـمـا

مرکوری نحوه رانندگی شما، وضعیت خودرو و حتی مسیرتان را بررسی می‌کند و بیمه مناسب شما را ارائه می‌دهد

صـدور بـیـمـه

با مرکوری در کمترین زمان می‌توانید حتی برای یک سفر بیمه بدنه موقت خودرو خریداری کنید

آنـالیـز رانـنـدگی

مرکوری در حین سفر نحوه رانندگی شما را آنالیز می‌کند. اگر با احتیاط رانندگی می‌کنید منتظر تخفیف‌های ویژه مرکوری باشید

پـرداخـت خـسـارت

با بیمه بدنه مرکوری می‌توانید بدون نیاز به مراجعه حضوری خسارت خود را دریافت کنید.