شرایط بیمه بدنه

شرایط بیمه بدنه در خسارات پرداختی و تعهدات بیمه گذار

طبق نظر شورای عالی بیمه در اجرای بند ب ماده ۱۷ قانون بیمه مرکزی شرایط بیمه بدنه برای وسایل نقلیه زمینی شامل ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره است که می‌خواهیم در این مقاله از مجله بیمه مرکوری به برخی از آنها بپردازیم.

اساس قرارداد

این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و پیشنهاد بیمه گذار تنظیم شده و مورد توافق طرفین بوده است. آن  قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن به بیمه گذار داده می‌شود، جز تعهدات بیمه گر محسوب نمی‌شود.

اصطلاحات رایج

از جمله شرایط بیمه بدنه اصطلاحات مورد استفاده در آن است. این اصطلاحات عبارتند از:

 • بیمه گر: منظور از اصطلاح بیمه گر شرکت بیمه‌ای است که شما از آن بیمه بدنه خریداری کرده و آن شرکت موظف است که به ازای دریافت حق بیمه جبران خسارت احتمالی را بر عهده بگیرد.
 • بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که در واقع مالک بیمه نامه بوده و مسئولیت حفظ بیمه نامه را از طرف مالک بر عهده دارد.
 • ذینفع: شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام او در بیمه نامه ثبت شده و در صورت بروز حادثه اگر فرد ذینفع راننده باشد تمام یا بخشی از خسارت به او پرداخت می‌شود.
 • حق بیمه: مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است در زمان خرید بیمه نامه تمام یا بخشی از آن را به شرکت بیمه پرداخت کند.
 • موضوع بیمه: موضوع بیمه در واقع همان وسیله نقلیه یا خودرویی است که مشخصات آن در بیمه نامه درج شده است.
 • فرانشیز: بخشی از خسارت بوده که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می شود.
 • مدت اعتبار بیمه نامه: مدت بیمه نامه همان زمانی است که خودرو تحت پوشش بیمه بوده و مدت آن معمولاً یک سال است. اما شروع و پایان آن در بیمه نامه تعیین می شود.

خسارت های تحت پوشش

خسارت های تحت پوشش از جمله شرایط بیمه بدنه است که به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم شده و در هزینه پرداخت حق بیمه تاثیرگذار است. پوشش‌های اصلی بیمه بدنه به طور ثابت در بیمه نامه وجود دارند و  همراه با پوشش های اضافی به درخواست فرد بیمه گذار به بیمه نامه اضافه می‌شود و بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی از آنها استفاده کند.

پوشش های اصلی

پوشش های اصلی در شرایط بیمه نامه به سه بخش خسارت ناشی از حوادث، سرقت کلی و آتش سوزی تقسیم می شود که در ادامه به آنها می پردازیم:

1. خسارت ناشی از حوادث

 • خسارت های ناشی از واژگونی و سقوط خودرو، حتی اگر ثابت شود که فرد بیمه گذار خودش مقصر حادثه بوده است.
 • خسارت هایی که در اثر برخورد خودروی بیمه شده با جسم متحرک و یا ثابت رخ می‌دهد. و از طرف دیگر اگر جسم متحرکی به خودروی فرد بیمه‌گذار برخورد کند خسارت ناشی از آن پرداخت شده حتی اگر فرد خودش مقصر حادثه باشد.
 • خسارت‌هایی که در زمان انتقال خودرو بیمه شده وارد می‌شود.

2. سرقت کلی

اگر خودروی بیمه شده به سرقت برود و یا در جریان دزدی دچار حادثه شود همه این موارد تحت پوشش بیمه بدنه قرار داشته و شرکت بیمه گر موظف به پرداخت خسارت آن می باشد.

3. آتش سوزی صاعقه و انفجار

خسارت‌هایی که در اثر آتش سوزی انفجار و یا صاعقه به خودروی نام برده شده در شرایط بیمه بدنه تحت پوشش بیمه خسارت های آن پرداخت می‌شود.

پوشش های اضافی

1. شکسته شدن شیشه اگر به طور طبیعی و بدون برخورد اشیای خارجی به آن باشد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

2. یکی از بهترین شرایط بیمه بدنه پرداخت خسارت‌های ناشی از سرقت قطعات خودرو است. زیرا در چند سال اخیر سرقت قطعات خودرو بسیار اتفاق می‌افتد. بنابراین بیمه گذار می‌تواند جبران این خسارت را از طریق این پوشش دریافت کند.

3. در مناطقی که بلایای طبیعی زیاد اتفاق می‌افتد بیمه گذار می‌تواند خودروی خود را در برابر خسارات ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل زلزله و غیره بیمه کند، تا در صورت بروز حادثه خسارت‌های آن جبران شود.

4. پاشیده شدن مواد شیمیایی یکی از ارزانترین پوشش‌های اضافی در شرایط بیمه بدنه است. این پوشش اگر در بیمه نامه ذکر شده باشد خسارت‌های ناشی از آن جبران می‌شود.

5. اگر در اثر خطرات اصلی برای خودروی بیمه‌گذار اتفاقی بیافتد که نتواند از آن استفاده کند شرکت بیمه موظف است به صورت روزانه مبلغی را به عنوان هزینه ایاب و ذهاب برای رفت و آمد های فرد بیمه گذار پرداخت کند.

6. پرداخت هزینه استهلاک خودرو در هیچکدام از پوشش ها پرداخت نمی‌شود، مگر آنکه هنگام خرید بیمه بدنه این پوشش را نیز خریداری کنید.

7. همه پوشش‌های دارای حق فرانشیز هستند. بنابراین بیمه گذار می‌تواند برای آنکه در خسارت‌های پرداختی حق فرانشیز پرداخت نکند پوشش حذف فرانشیز را به بیمه نامه خود اضافه کند.

8. ترانزیت در شرایط بیمه بدنه برای افرادی است که به همراه خودروی خود به کشورهای خارجی سفر می‌کنند در نظر گرفته شده است. و از آن طریق می‌توانند در صورت بروز حادثه در خارج از کشور خسارت وارده را جبران کند.

9. با توجه به نوسانات قیمتی که در بازار خودرو وجود دارد اگر برای خودروی بیمه شده حادثه رخ دهد خسارت پرداختی از سوی شرکت بیمه گر طبق قیمت روز بازار محاسبه می‌شود.

خسارت های غیر قابل جبران

 •  در شرایط بیمه بدنه خسارت هایی نیز وجود دارند که اگر برای خودروی بیمه شده رخ دهند غیرقابل جبران هستند. این خسارت ها عبارتند از:
 • خسارت‌هایی که در اثر جنگ شورش و اعتصابات به خودروی بیمه‌گر وارد شوند.
 • خساراتی که به صورت عمدی توسط بیمه و یا ذینفعان به خودرو وارد شود. خسارت‌هایی که در اثر مصرف برخی مواد مخدر و یا مشروبات الکلی به خودروی بیمه شده وارد شود.
 • خسارات وارد شده به دلیل فرار از تعقیب پلیس باشد، مگر آنکه فرار توسط متصرفین غیر قانونی باشد.
 • خسارات ناشی از انفجار های هسته‌ای
 • در شرایط بیمه بدنه ذکر شده است که خساراتی که در اثر رانندگی بدون گواهینامه و یا باطل شده رخ دهد جبران آنها تحت پوشش بیمه بدنه نیست.
 • خساراتی که در اثر بکسل کردن وسیله نقلیه به خودرو وارد شود.
 • خسارت‌هایی که در اثر حمل تعداد مسافر بیشتر و یا بار بیش از حد ظرفیت خودرو به آن وارد شود.

شرایط بیمه بدنه در وظایف و تعهدات بیمه گذار

رعایت اصل حسن نیت

در شرایط بیمه بدنه آمده است که اگر فرد بیمه گذار در اطلاعاتی که در اختیار شرکت بیمه قرار می دهد، اگر اطلاعاتی را از عمد پنهان کند و یا خلاف واقعیت را اظهار کرده باشد، حتی اگر اطلاعات پنهان شده هیچ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد بنابر قانون، قرارداد بیمه از تاریخی که منعقد شده است باطل می‌شود.

 پرداخت حق بیمه

بدیهی است که یکی از تعهدات فرد بیمه گذار پرداخت کردن به موقع حق بیمه است. این موضوع برای افرادی که بیمه نامه‌های خود را به صورت اقساطی خریداری می‌کنند صدق می‌کند. بنابراین این افراد موظف هستند تا زمان مقرر شده حق بیمه خود را بپردازند. اما اگر حق بیمه پرداختی به موقع پرداخت نشود و یا فرد بیمه گذار از پرداخت مبالغ اقساط خود سرباز زند بنابر شرایط بیمه بدنه شرکت بیمه گر این اختیار را دارد که بیمه نامه را فسخ کند.

 اعلام تشدید خطر

در زمان خرید بیمه بدنه بیمه گذار باید میزان پر ریسک بودن خودروی خود را اعلام کند. در این حالت شرکت بیمه نیز با توجه به میزان پر ریسک بودن و شرایط بیمه بدنه حق بیمه اضافی را محاسبه کرده و از فرد بیمه گذار دریافت می کند. در صورتی که فرد مابه التفاوت را پرداخت نکند قرارداد فسخ می شود.

اعلام خسارت

طبق قانون و شرایط بیمه بدنه بیمه گذار موظف است در هنگام وقوع حادثه تا حداکثر ۵ روز کاری وقوع خسارت را به شرکت بیمه اعلام کند. همچنین در زمان اعلام وقوع خسارت بیمه گذار موظف است اطلاعاتی که شرکت بیمه از او درخواست می کند را در اختیار او قرار دهد. در غیر اینصورت شرکت بیمه می‌تواند ادعای اعلام خسارت را رد کند.

اظهارات خلاف واقع

اگر فرد بیمه گذار در ارائه اطلاعاتی که شرکت بیمه از او درخواست می کند به هر دلیلی قصد تقلب و یا فریب را داشته باشد، شرکت بیمه می‌تواند از پرداخت خسارت صرف نظر کند.

جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت

بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت احتیاط‌های لازم را که هرکس بایستی در برابر اموال خود داشته باشد را انجام دهد. اگر ثابت شود که بیمه گذار عمداً از این اقدامات خودداری نموده، شرکت بیمه می‌تواند مبلغی را از خسارت پرداختی کم کند.

خودداری از جابجایی و یا تعمیر وسیله نقلیه

از دیگر شرایط بیمه بدنه این است که فرد بیمه گذار در هنگام وقوع حادثه از جابجایی خودرو و یا تعمیر وسیله نقلیه بدون هماهنگی با شرکت بیمه خودداری کند. بنابراین بیمه گذار موظف است تا زمان کامل شدن مراحل پرداخت خسارت اقدامی را بدون هماهنگی انجام ندهد. در غیر این صورت شرکت بیمه می‌تواند از پرداخت خسارت سر باز زند.

شرایط بیمه بدنه در فسخ شدن قرارداد

بیمه بدنه در سه حالت می تواند در مدت زمان بیمه بدنه فسخ شود که عبارتند از:

 • فسخ بیمه بدنه از سوی بیمه گذار
 • فسخ بیمه بدنه از سوی شرکت بیمه
 • فسخ بیمه بدنه به خودی خود

برای خواندن جزئیات عمل در شرایط بیمه بدنه در فسخ قرارداد می‌توانید مقاله ما در مورد تعهدات طرفین قرارداد در مدت زمان بیمه بدنه را مطالعه کنید.

بیمه مرکوری

بیمه نامه مرکوری یا سفر شبیه بیمه نامه‌هایی است که در بعضی از کشورهای اروپایی عرضه می‌شود. در واقع بیمه مرکوری طرحی برای سفرهای کوتاه مدت است که نرخ بیمه نامه در آن بر اساس مبدا و مقصد سفر و نوع خودرو تعیین می شود. ما با حمایت های مختلف بیمه‌کوثر توانستیم ایده خود را اجرایی کرده و خدماتی جدید و متمایز را به شما عزیزان ارائه بدهیم. در اپلیکیشن مرکوری عکس ها در لحظه و به صورت برخط و با رعایت یک سری اصول و شرایط خاص گرفته می شود، که این شرایط از جمله مزیت های اصلی اپلیکیشن ما محسوب می شود. شما نیز می توانید برای خرید بیمه بدنه و استفاده از مزایای آن همین حالا از طریق اپلیکیشن مرکوری اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست