نرخ-بیمه-شخص-ثالث 1400
کتاب بیمه

نرخ بیمه شخص ثالث 1400

question_answer0
مبنای محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث میزان پوشش مالی و بدنی خودرو است که بیمه‌گذار در هنگام تهیه بیمه‌نامه، خریداری…
فهرست